Życie i zdrowie (grupowe)

Życie i zdrowie (grupowe)

Leczenie w najlepszych klinikach na świecie

• Dostępne dla firm jako Ochrona z Plusem oraz dla grup nieformalnych (GNF), gdy nie ma zgody na ubezpieczenie grupowe w firmie.

• W wypadku niespodziewanych zdarzeń losowych ubezpieczenie jest znaczącym wsparciem finansowym i organizacyjnym dla bliskich poszkodowanego.W ofercie UNIQA znajdują się dwa rodzaje ubezpieczeń przeznaczonych dla grup

Ochrona z plusem

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Ochrona z Plusem to produkt przeznaczony dla firm, w których pracodawca ubezpiecza przynajmniej 3 pracowników. Ubezpieczenie obejmuje także członków rodzin pracowników, co daje im poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia grupowe Ochrona z Plusem jest bardzo konkurencyjne ze względu na dodatkowe korzyści, takie jak:

 • optymalną wysokość składki w stosunku do sum ubezpieczenia: śmierć naturalna – 100 000 zł, wypadki komunikacyjne oraz wypadki w pracy – 550 000 zł

 • wypłatę należności już od 1. dnia pobytu w szpitalu

 • wypłatę należności z tytułu uszczerbku na zdrowiu bez orzeczenia tzw. bólowe i komisji lekarskich

 • wypłatę należności za pobyt w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)

 • dodatkowe świadczenia porodowe – jedyna na rynku oferta, która przewiduje wypłatę podwójnej sumy, jeśli dziecko otrzyma 8-5 punktów w skali Apgar, oraz potrójnej, gdy ocena jest poniżej 5 punktów

 • wypłatę należności w przypadku chorób zakaźnych.

Ochrona z Plusem umożliwia rozszerzenie oferty podstawowej o dodatkowe świadczenia, które pracodawca może wybrać dla swoich pracowników:

 • poważne zachorowania z katalogiem 51 jednostek chorobowych z możliwością rozszerzenia o choroby zakaźne oraz konsultacje lekarzy specjalistów

 • pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia nawet do 180 dni w roku oraz możliwość rozszerzenia zakresu o pobyt na OIOM, w sanatorium, rekonwalescencję, świadczenie lekowe oraz świadczenia ambulatoryjne

 • operacje medyczne z katalogiem aż 654 pozycji

 • UNIQA MEDI gwarantująca szybki dostęp do świadczeń medycznych i opiekuńczych (jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek)

 • UNIQA 24 zapewniająca dostęp do szerokiej gamy świadczeń opiekuńczych

 • dostęp do dodatkowych świadczeń medycznych.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Ochrona z Plusem to produkt bardzo elastyczny. Jeśli prowadzisz firmę

i zatrudniasz przynajmniej 3 pracowników, warto się nim zainteresować.

Grupa nieformalna (GNF)

Ubezpieczenie na życie i zdrowie GNF, pomimo, że znajduje się w kategorii ubezpieczeń grupowych, może być zawarte przez 1 osobę. Ubezpieczenie GNF zostało stworzone specjalnie z myślą o osobach:

 • prowadzących własną działalność gospodarczą

 • pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

 • wykonujących wolne zawody

 • matek wychowujących dzieci

 • nie mających od pracodawcy zgody na ubezpieczenia grupowe w firmie lub tych, którzy nie chcą skorzystać z ubezpieczenia proponowanego przez pracodawcę

Ubezpieczenia na życie i zdrowie GNF obejmuje szereg korzyści, pomijanych w konkurencyjnych ofertach, w tym:

 • ubezpieczenie obejmuje jednocześnie małżonka, dziecko, a także rodziców i teściów ubezpieczonego

 • wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka nawet w dniu zgłoszenia

 • w przypadku diagnozy poważnego zachorowania, w okresie 12 miesięcy ubezpieczony ma możliwość skorzystania z 30 wizyt u lekarzy specjalistów – bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu i bez kolejek

 • w przypadku pobytu w szpitalu, ubezpieczony może liczyć na wypłatę świadczenia z tego tytułu, a także skorzystać z możliwości dostępu do lekarzy oraz wykonania badań ambulatoryjnych

 • UNIQA MEDI daje ubezpieczonemu możliwość skorzystania ze sprawnego procesu leczenia po wypadku (w tym m.in. wizyty u lekarzy, rehabilitacja, badania laboratoryjne i obrazowe jak rezonans, USG czy tomografia).

W załącznikach obok znajdziesz szczegółowe warunki ubezpieczeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się ze mną.