MEDYCYNA BEZ GRANIC

Leczenie w najlepszych klinikach na świecie

Ubezpieczenie Medycyna Bez Granic zapewnia profesjonalną opiekę medyczną na całym świecie, w tym dostęp do wysokiej klasy specjalistów i pokrycie kosztów leczenia za granicą nawet do 2 mln euro.

• Ubezpieczenie pokrywa leczenie w przypadku nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego/narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca, zabiegów neurochirurgicznych.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE metody leczenia na Świecie niedostępne w Polsce (NFZ), TUTAJ DOSTĘPNE OD RĘKI, do kwoty 2 mln Euro jedynie za:

116 zł/mc – indywidualnie

95 zł/mc – ubezpieczenie grupowe

56 zł/mc – ubezpieczenie dziecka

Na początek kilka faktów:

Statystyki pokazują, że 1 z 5 osób na świecie w ciągu swojego życia zachoruje na raka. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie.

W Polsce mamy wprawdzie nowoczesną diagnostykę, niestety, często jest ona praktycznie niedostępna dla tych, którzy nie mogą za nią zapłacić.

W Polsce pacjent jest długo diagnozowany, ponieważ w onkologii są limity. Na 30 najszerzej używanych w UE leków na raka, w Polsce aż 12 jest w ogóle niedostępnych (NFZ ich nie refunduje). Kolejne 16 na 30 leków jest dostępnych, ale z ograniczeniami.

W Polsce wydajemy na leczenie raka najmniej w Europie i mamy jedne z najgorszych wyników leczenia!

Jeśli pacjent chce leczyć się za granicą, musi ponieść ogromne koszty np. przeszczep szpiku kostnego w USA to koszt ok. € 210 000 – € 460 000*, leczenie w przypadku choroby nowotworowej – € 100 000*, wszczepienie by-pass € 96 000*.

Ubezpieczenie Medycyna Bez Granic pokrywa koszty leczenia za granicą nawet do 2 mln euro!

Jak to działa?

  1. Decydujesz się na ubezpieczenie Medycyna Bez Granic jako zdrowa osoba.

  2. W momencie, gdy dowiadujesz się o chorobie zgłaszasz się do opiekuna ubezpieczeniowego.

  3. Zostajesz skierowany do niezależnego lekarza specjalistę z zagranicznej kliniki, w celu wydania drugiej opinii medycznej.

  4. Otrzymujesz diagnozę i proponowane metody leczenia.

  5. Wybierasz jedną spośród 3 sugerowanych, nowoczesnych placówek medycznych zlokalizowanych poza granicami Polski.

  6. W ramach ubezpieczenia bezpłatnie zapewniamy: podróż, transport medyczny, zakwaterowanie, pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej, podróż do domu, zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju, wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu.

  7. Po zakończeniu leczenia za granicą możesz skorzystać z usług ambulatoryjnych w Polsce – bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu. Do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.

Ile warte jest dla Ciebie życie i zdrowie Twoje i Twojej rodziny?

W załączniku obok znajdziesz szczegółowe warunki ubezpieczenia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz konsultacji, porady lub indywidualnej oferty skontaktuj się ze mną.

* Dane amerykańskie; zgodne z ustaleniami The American Journal of Medicine, The Journal of American Medical Association i wielu innych publikacji naukowych. Dane chirurgiczne z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.