Życie i zdrowie (indywidualne)

Życie i zdrowie (indywidualne)

Leczenie w najlepszych klinikach na świecie

Dostępne w formie Planu Ochronnego na indywidualnych warunkach oraz Ochrony z Gwarancją Kapitału, czyli długoterminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z opcją gromadzenia kapitału.

• Mogą pełnić różne funkcje, np. zabezpieczać bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego czy umożliwiać dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej.

W ofercie UNIQA znajdują się dwa rodzaje ubezpieczeń przeznaczonych dla osób indywidualnych

Plan ochronny

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Plan Ochronny to produkt przeznaczony dla osób indywidualnych, które chcą zabezpieczyć siebie w dowolnych kwotach, w formie indywidualnej, a nie w gotowych pakietach.

Ubezpieczenie indywidualne Plan Ochronny jest bardzo elastyczne i pozwala na dopasowanie wariantów do potrzeb każdej osoby.

Ubezpieczony:

  • sam określa zakres ubezpieczenia i maksymalną wysokość przyszłych świadczeń komponując swoją polisę w oparciu o umowę podstawową i wybrane umowy dodatkowe (np. na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu, operacji czy też przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy)

  • dzięki umowom dodatkowym, w przypadku trudnych sytuacji (np. choroba lub wypadek), ma możliwość korzystania z przydatnych pakietów świadczeń dodatkowych, m.in. szybciej rozpocząć rehabilitację, skorzystać z wizyt u lekarzy specjalistów czy np. zasięgnąć porady psychologa

  • może kupić ubezpieczenie jako singiel i w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na współmałżonka lub partnera życiowego

  • wraz z współmałżonkiem/partnerem i dziećmi, otrzymuje dostęp do bezpłatnego pakietu usług assistance UNIQA 24.

Ochrona z Gwarancją Kapitału (OZGW)

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Ochrona z Gwarancją Kapitału (OZGW), jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 lat.

Ubezpieczenie OZGW jest dostępne w dwóch wariantach:

  • Wariant Solo – długoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla jednej osoby z opcją gromadzenia kapitału poprzez wpłacanie regularnych składek na zasadach określonych w umowie.

  • Wariant Duet – długoterminowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla jednej osoby i dziecka z opcją gromadzenia kapitału poprzez wpłacanie regularnych składek na zasadach określonych w umowie. Ubezpieczony sam decyduje przez jaki okres zamierza oszczędzać – minimalnie 10, maksymalnie 25 lat. Istnieje możliwość dokupienia umów dodatkowych, opłacając za nie składkę dodatkową. W ten sposób ubezpieczony rozszerza zakres ochrony siebie i bliskich.

W porównaniu do konkurencyjnych ofert, ubezpieczenie w przypadku zgonu OZGW jest bezpłatne.

W załącznikach obok znajdziesz szczegółowe warunki ubezpieczeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się ze mną.