Ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenie dla dzieci

Ubezpieczenie na życie, które zapewnia dziecku w wieku do 18. roku życia pomoc finansową oraz dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji w przypadku problemów zdrowotnych czy też wypadku.

• Uwaga! Wystarczy, że ubezpieczysz jedno dziecko, każde kolejne automatycznie zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Moje dziecko

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Ochrona z Plusem – Pakiet Moje Dziecko to produkt przeznaczony dla dzieci w wieku do 18. roku życia. Ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową oraz dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji w przypadku problemów zdrowotnych czy też wypadku.

W ramach jednej składki rodzeństwo zostanie objęte ochroną na wypadek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania oraz uszczerbku lub uszkodzenia ciała w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie Moje Dziecko zapewnia ochronę i wsparcie finansowe w wielu przypadkach, w tym:

  • świadczenie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz świadczenia ambulatoryjne jeśli pobyt trwał min. 10 dni (konsultacje lekarzy, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne, badania obrazowe np. tomograf, RTG, spirometria) dla dziecka, które ukończyło 1. rok życia

  • jeśli u dziecka zdiagnozowano poważne zachorowanie ma zapewnioną nie tylko wypłatę świadczenia, ale również konsultacje lekarzy specjalistów (bez skierowania, bez kolejek, wizyta w ciągu 3-5 dni).

W załączniku obok szczegółowe warunki ubezpieczenia Ochrona z Plusem – Pakiet Moje Dziecko.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się ze mną.